שירות ניהול סיכונים
 סקר סיכונים הכולל ניתוח תהליכים עסקיים בהיבט של סיכוני מעילה, אי סדרים, פחת ואובדן וסיכונים תפעוליים.
 •  
  • עיצוב תהליכי ניהול סיכונים, נהלים, בקרות ובניית מסמכי מדיניות לניהול סיכונים. 
  • ליווי ארגונים בגיבוש תפיסת ניהול סיכונים וקביעת מדיניות ניהול הסיכונים. 
  • ניתוח תהליכים עסקיים ומחשובים לרבות ניתוח נתונים וכימות מלא של האובדן הכספי (ביקורת חקירתית).
  • ייעוץ בניהול סיכונים אסטרטגים ותפעוליים לרבות :
  1. סיכון רגולציה ויחסי עבודה -   יחסי עבודה, ועדים, חוזים, שינוי דרישות רגולציה / חוקים
  2. סיכון תפעולי- הונאות ומעילות, כשל תפעולי – לוגיסטיקה, ייצור,בטחון - טרור, מלחמה, בקרותניהול ובקרההגנת המזון, אבטחת מידע/סייבר
  3. סיכון אסטרטגי- תחרות שוק, למד את השכן, פגיעה בתדמית, פגיעה במותג, סיקור תקשורתי עויין, התאוששאת מאסון
  4. קוד אתי וקו חם
  5. בחינת הפרדת תפקידים 
  6. איתור פרצות בארגונים.