אבטחה מניעתית
בנייה אפקטיבית ויעילה של מעגלי אבטחה למניעת אובדן, תכנון וייעוץ הכולל הון אנושי, מערכות טכנולוגיות, בניית מערך מודיעין, שמירה פיסית, אבטחת מידע פיסי, הגנת המזון, שמירה טכנולוגית (מחליפה כח אדם)
  •  בחינת מערך אבטחה קיים, ביצוע סקר אבטחה, גיבוש תפיסת ביטחון בהתאם לתקציב- עלות למול תועלת
  •  כתיבת נהלים וקביעת מדיניות אבטחה למניעת מעילות והונאות.
  • סינון עובדים ובניית מערך אפקטיבי למניעת כניסת גורמים לא רצויים לארגון.
  • בניית נוהל מבצעי לארגונים בתחום מוקדים חיצוניים.
  • הצבת קבטי מניעה לרבות אפשרות לייעוץ, תכנון, ליווי והדרכה