פחת ואבדן

  • בחינת אבדנים בתהליכים 
  • מיפוי גורמי הפחת והאבדנים לאורך תהליכי זרימת חומר
  • זיהוי מוקדי חשיפה משמעותיים
  • הערכת כלי הבקרה הקיימים
  • בניית תוכניות עבודה למניעת אובדנים
  • ניתוח נתונים
  • ספירות מלאי, בחינת נהלים, הוראות עבודה, הסכמים, חוזים 
תת-דפים (1): אודותנו