ניהול חקירות 
ניהול אירועים באמצעות שיתוף פעולה עם צוות חוקרים מורשים לעסוק בחקירות פרטיות מטעם משרד המשפטים לרבות:
  מעקבים
       תצפיות
             מודיעין
                 חקירות כלכליות
                       חקירת אירועים
                              בדיקת מהימנות 
                                     בדיקות פוליגרף