חשיפת מעילות והונאות

איתור וחשיפת מעילות והונאות בארגונים לרבות: בניית תכנית בדיקה, חשיפה, טיפול וחקירה וזאת מתוך הכרת השיטות האפקטיביות והטובות ביותר לאיתור מעילות, הונאות עובדים, ספקים, גורמי חוץ, לקוחות ועוד. אנו מתמחים בבנייה ותפיסת הפעלה ייחודית אשר חוסכת לארגונים כספים רבים:


 
  • ניתוח נתוני החשד
  • תשאולים , חקירה ובדיקת האירועים
  • כימות ההונאה וליווי הארגון בהשבת הכספים
  • ביצוע סקר מעילות והונאות לזיהוי וחשיפת הנסיבות ונקודות התורפה המהווים כר פורה לזליגת משאבי החברה
  • בניית תכנית ליישום המלצות הסקר, בחינת תהליכים, ניתוח, וכתיבת נהלים.
  • כתיבת דוחות, ליווי בהכנה לתביעה משפטית וליווי הארגון בבתי משפט במידת הצורך.
  • בניית תכנית כוללת למניעת מעילות והונאות כולל הדרכות . 
  • הרצאות בנושא מניעת הונאות ומעילות
  • הסקת מסקנות מאירועים והנחיית הארגון כיצד לפעול למניעת הישנות המקרים.