חברתנו מתמחה בייעוץ למניעת אובדן עסקי, ליווי ארגונים בזיהוי מעילות והונאות והחזרת הכסף לחברה, 

ייעוץ בתחום ניהול הסיכונים, ייעוץ בתחום האובדן העסקי וצמצום אובדניים ופחת.

 
 • חשיפת אירועי הונאות /מעילות ואי סדרים
 • כימות האובדן הכספי וזיהוי גורמי השורש שהיוו כר פורה להתהוות האובדן לרבות הכנת דוח ,ליווי הארגון בבתי משפט.
 • סיוע בהקטנת הוצאות הנגרמות בשל אובדן עסקי.
 • סיוע בפיתוח ו/או עדכון של תהליכי עבודה אפקטיביים המספקים חליפת בקרות לעסקים.
 • בניית מדיניות ומתודות עבודה למניעת אובדן עסקי. 
 • ניהול סיכונים ארגוניים  
 • הצבת קב"טי מניעה.
 • תשאול וניהול חקירות ומעקבים.  

 
 • השרות המוצע נבנה מתוך תפישה כי תחום מניעת האבדן העסקי הוא רכיב עסקי בעל חשיבות רבה לרווחיות הארגון.
 • בניית שיטת העבודה מבוססת על מתודולוגיות ושיטות בדיקה וניתוח ייחודיות ואפקטיביות למניעת מעילות והונאות.
 • רקע עשיר בניהול חשיפת מעילות והונאות.
 • רקע בניהול צמצום פחת ואבדן.
 • רקע בבניית מערכי אבטחה וניהול אבטחה אפקטיבית.
 • ניתוב הידע והניסיון לשיפור פעילות עסקית .
 • יכולת מתן שרות בפריסה ארצית תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם.
 • שרות אישי.       
              
תת-דפים (1): מניעת פחת ואבדן