חברתנו מתמחה במתן תמיכה לליטיגציה משפטית, בייעוץ למניעת אבדן כלכלי, ליווי ארגונים ופרטיים בזיהוי מעילות והונאות, 

איסוף מידע ואיסוף ראיות, ייעוץ בתחום ניהול הסיכונים, ייעוץ בתחום האבדן העסקי וצמצום אבדניים ופחת.

 
 • חשיפת אירועי הונאות /מעילות/אי סדרים/חשיפת שחיתות/ פגיעה באינטרסים פרטיים ומסחריים
 • תמיכה לליטיגציה משפטית על ידי איסוף ראיות תומכות
 • כימות האבדן הכספי וזיהוי גורמי השורש שגרמו לנזק
 • ייעוץ אסטרטגי לחברות ופרטיים 
 • סיוע בהקטנת הוצאות הנגרמות בשל אבדן עסקי.
 • סיוע בפיתוח ו/או עדכון של תהליכי עבודה אפקטיביים המספקים חליפת בקרות לעסקים.
 • בניית מדיניות ומתודות עבודה למניעת אבדן עסקי. 
 • ניהול סיכונים ארגוניים  
 • הצבת קב"טי מניעה.
 • תשאול וניהול חקירות ומעקבים.  

 
 • השרות המוצע נבנה מתוך תפישה כי תחום מניעת האבדן העסקי הוא רכיב עסקי בעל חשיבות רבה לרווחיות הארגון.
 • בניית שיטת העבודה מבוססת על מתודולוגיות ושיטות בדיקה וניתוח ייחודיות ואפקטיביות למניעת מעילות והונאות.
 • רקע עשיר בניהול חשיפת מעילות והונאות, שחיטות, ופגיעה באינטרסים פרטיים ומסחריים.
 • רקע בניהול צמצום פחת ואבדן.
 • רקע בבניית מערכי אבטחה וניהול אבטחה אפקטיבית.
 • ניתוב הידע והניסיון לשיפור פעילות עסקית .
 • יכולת מתן שרות בפריסה ארצית תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מובילים בתחומם.
 • שרות אישי.       
              
תת-דפים (1): מניעת פחת ואבדן